Hasan Kalyoncu University Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
VİTRİN
“THE REGULATİONS FOR THE ADMİSSİON OF INTERNATİONAL STUDENTS TO UNDERGRADUATE AND GRADUATE PROGRAMS
“THE REGULATİONS FOR THE ADMİSSİON OF INTERNATİONAL STUDENTS TO UNDERGRADUATE AND GRADUATE PROGRAMS

“THE REGULATİONS FOR THE ADMİSSİON OF INTERNATİONAL STUDENTS TO UNDERGRADUATE AND GRADUATE PROGRAMS

“THE REGULATİONS FOR THE ADMİSSİON OF INTERNATİONAL STUDENTS TO UNDERGRADUATE AND GRADUATE PROGRAMS
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ İLANI

Üniversitemiz 2015-2016 Eğitim – Öğretim yılı Güz döneminde Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci statüsünde öğrenci alımı yapılacaktır.

Uluslararası Öğrenci statüsünde kabul edilecek öğrenciler için gerekli belgeler ve kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.
Below are the required documents for the admission of international students to Undergraduate Programs in accordance with “The Regulations for the Admission of International Students to Undergraduate and Graduate Programs” for the Fall Semester, Academic Year 2015 – 2016, and quotas of the programs.

BAŞVURU FORMU / APPLICATION FORM

I. 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

I. DEPARTMENT QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENTS FOR FALL SEMESTER, ACADEMIC YEAR 2015 - 2016

Programın Adı

Name of the Programme

Kontenjan

Quota

Eğitim Fakültesi

Faculty of Education

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Guidance and Psychology Counseling

10

Sınıf Öğretmenliği

Elementary Education

10

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Faculty of FineArtsand Architecture

 

Görsel İletişim Tasarımı

 

 

10

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Interior Architecture and Environmental Design

10

Mimarlık

Architecture

10

Hukuk Fakültesi

Faculty of Law

 

Hukuk

Law

10

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Faculty of Economics Administrative and Social Sciences

 

İktisat

Economics

10

İşletme

Business Administration

10

Psikoloji

Psychology

10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Political Science and International Relations

10

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

International Trade and Logistic

10

Mühendislik Fakültesi

Faculty of Engineering

 

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Computer Engineering (English)

14

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Electrical & Electronic Engineering (English)

14

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

Civil Engineering (English)

20

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

School of HealthSciences

 

Beslenme ve Diyetetik

Nutrition and Dietetics

10

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Physiotherapy and Rehabilitation

10

Hemşirelik

Nursing

10

Meslek Yüksekokulu

Vocational Schools

 

Adalet

Program of Justice

10

İlk ve Acil Yardım

Program of First and Emergency Aid

10

 

 • 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

II. TUITION FEES FOR INTERNATIONAL STUDENTS ACADEMIC YEAR 2014-2015

Fakülte ve Bölümler

Öğrenim Ücreti

FacultiesAndDepartments

Tuition Fee

Hazırlık Sınıfı

6.000$

Preparation Class

6.000$

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

6.000$

Faculty ofEconomicsAdministrativeandSocialSciences

6.000$

Mühendislik Fakültesi

6.000$

Faculty of Engineering

6.000$

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

6.000$

Faculty of FineArtsand Architecture

6.000$

Hukuk Fakültesi

6.000$

Faculty of Law

6.000$

Eğitim Fakültesi

6.000$

Faculty of Education

6.000$

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

6.000$

School of HealthSciences

6.000 $

Meslek Yüksekokulu

4.500 $

Vocational Schools

4.500 $

 • ULUSLARARASI ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE SAYILANLAR

 

 

III. ELLIGIBLE STUDENTS

 • Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler

 • Those who

* graduatedorareexpectingtograduatefromhighschool
* bear Turkish citizenship by birth and are authorized to renounce their citizenship by the Ministry of Interior Affairs, and their minor children are registered on the Renouncement Certificate and who can issue a document with reference to the use of legal rights in accordance with the Turkish Citizenship Law

 • Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçen çift uyruklular.
 • Those bearing Turkish citizenship as part of their dual citizenship (from a foreign origin)
 • TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil).
 • Turkish citizens who completed their high school education in a foreign country except for TRNC (including those who completed their high school education in a Turkish high school in a foreign country except for TRNC)
 • KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.
 • TRNC citizens residing in TRNC who completed high school with GCE AL examination scores and those who registered a high school in other countries between 2005-2010 to receive the GCE AL examination scores.

 

IV. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE SAYILMAYANLAR

 • INELIGIBLE STUDENTS
 • Türkiye'de disiplin suçu nedeniyle bir yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası alanlar,
 • Students expelled from a Turkish university due to a disciplinary offense
 • T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de tamamlayanlar,
 • Turkish citizens who completed their whole high school education in Turkey
 • KKTC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını KKTC ’de tamamlayanlar,
 • TRNC citizens who completed their whole  high school education in TRNC
 • T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını KKTC’de tamamlayanlar,
 • Turkish citizens who completed their whole high school education in TRNC
 • KKTC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de tamamlayanlar,
 • TRNC citizens who completed their whole high school education in Turkey

 

 • BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

 V. ADMISSION REQUIREMENTS

(Üniversitemizin web sayfasından ulaşabilirsiniz)

 • Kendi ülkelerinde yapılan, yükseköğretime giriş sınavlarına ait sonuç belgesi fotokopisi (sınav yapılmayan ülkelerde lise bitirme notları dikkate alınacaktır).
 • A copy of the exam results document showing that the student has qualified for higher education in his/her own country,
 • Lise diploması ya da mezun olabilecek durumda olduğunu gösteren belge.

 

 • The High School Diploma, or an official document declaring that the student is eligible for graduation from high school,
 • Okuduğu lise veya dengi okuldaki Not Durum Belgesi (transkript) fotokopisi.

 

 • A copy of the student’s educational record (grade transcript) from the student’s high school or equivalent institution,
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olup, orta öğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirenler için GCE AL sınav sonucunu gösteren belge.

 

 • For students applying as a Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) citizen, documentation of the completion of high school is required, including certification of the applicant’s GCE AL exam results,
 • Pasaport fotokopisi.

 

 • A photocopy of the student’s passport,
 • Bir adet vesikalık fotoğraf.

 

 • 1 photo (passport size).

 

NOT:

P.S

Bu belgeler Uluslararası Öğrenci Başvuru Formu ile beraber internet üzerinden gönderilecektir.

These documents are to be sent online together with the student application form.

 • KAZANAN ADAYLARIN KAYIT OLURKEN GETİRECEKLERİ BELGELER

 

 • REQUIRED DOCUMENTS FOR REGISTRATION
 • Pasaport fotokopisi (Noter tasdikli),
 • A photocopy of the applicant’s passport (verified by a notary)
 • Diploma aslı
 • The original diploma
 • Diplomanın tercümesinin Noter veya yurtdışındaki Türk temsilcilikleri tarafından onaylanmış kopyası

 

 • The original diploma (verified by a notary or the Turkish Representatives in a  foreign country);  for those who do not have a diploma yet please submit  a formal document indicating the certain date of graduation from senior high school.
 • Lise diplomaları için T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden alınabilecek “Denklik Belgesi”,
 • For the High School diploma, an equivalent certificate which can be received from the Turkish Ministry of Education or Turkish Embassy in the applicant’s country,
 • Not belgesi aslı
 • The original transcript
 • Not belgesinin tercümesinin Noter veya yurtdışındaki Türk temsilcilikleri tarafından onaylanmış kopyası
 • The original transcript (certified by a notary or Turkish Representatives in the applicant’s country),
 • Öğrencinin ülkesindeki yetkili Türk temsilciliğinden alacağı "Öğrenim Vizesi" belgesi,
 • The Educational visa received from the authorized Turkish Representatives in the applicant’s country,
 • 6 Adet fotoğraf,
 • 6  photos (passport size)
 • Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu.
 • The bank receipt showing payment of tuition fee.

 

 

 • DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 •  
 • Öğrenci, başvuru sırasında yukarıdaki istenen belgeleri eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır. Tüm belgeler onaylı kopya olmalıdır. Üzerinde orijinal mühür ve imza olmayan fotokopi, faks veya e-posta ile gönderilen belgeler kabul edilmez. Ayrıca, tüm belgeler Türkçe veya İngilizce olmalıdır.
 • This application will not be taken into consideration unless accompanied by all required information and documents. All the documents have to be verified. Unsigned and unverified photocopies, and documents sent via fax machine or e-mail are not accepted.
 • Kayıt için istenilen evrakların eksiksiz olması halinde, öğrencilerin Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından kayıtları yapılır.
 • This application will be processed by the Registrar’s Office as long as it is accompanied by all required information and documents.
 • Üniversitemize kayıt yaptıracak bütün öğrencinin Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtları yapılacak olup, Sigorta Primleri 6111 sayılı yasa gereğince öğrenci tarafından karşılanacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek prim yaklaşık70$ karşılığı TL'dir.

 

 • Registration with the Social Security Institution will be undertaken for all upcoming students, and insurance premiums will be covered by the student himself/herself, in accordance with law # 6111. The premium to be paid to the Social Security Institution is approximately $70.

 

NOT:

P.S.

Kabul Mektubu eline ulaşmayan adaylar 01Eylül 2015 tarihinden sonraoidb@hku.edu.tr e-posta adresinden ulaşabilirler.

Please contact us at oidb@hku.edu.tr or iso@hku.edu.tr as of 4th September 2015 if “Letter of Acceptance” has not reached you.

 

 • BAŞVURU ÜCRETİ

VII. APPLICATION FEE

 

Başvuru ücreti alınmamaktadır.

 

No application fee is required.

 

 • SON BAŞVURU TARİHİ

VIII.LATEST DATE FOR APPLICATIONS

 

04 Eylül 2015

 

04 September, 2015

 

 • ÖĞRENCİ ALINACAK ÜLKE, SINAV VE PUANLAR

IX.APPROVED COUNTRIES, EXAMS AND SCORES

 

Ülke, sınav ve puanlara www.hku.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Available from the university’s website.

 

 

 • İLETİŞİM BİLGİLERİ

X. CONTACT INFORMATION

Fakülte / Faculty

e-mail

Telefon Numarası / Telephone Number

 

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi /  Faculty of Economics Administrative and Socia lSciences

 

gul.cikmaz@hku.edu.tr

 

0 342 211 8080-1303

 

Mühendislik Fakültesi / Faculty of Engineering

 

suleyman.baritli@hku.edu.tr

 

0 342 211 8080-1205

 

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi / Faculty of FineArtsand Architecture

 

h.mervetatli@hku.edu.tr

 

0 342 211 8080-1242

 

Hukuk Fakültesi  / Faculty of Law               

 

huseyin.akbulut@hku.edu.tr

 

0 342 211 8080-1334

 

Eğitim Fakültesi /Faculty of Education

 

ferda.erdogan@hku.edu.tr

 

0 342 211 8080-1405

 

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu /School of Health Sciences

 

aylin.filiz@hku.edu.tr

 

0 342 211 8080-1518

Uluslararası İlişkiler Ofisi / International Relations Office

iro@hku.edu.tr

0 342 211 8080 -1152

Basın Halkla İlişkiler Ofisi - Public Relations Office

alev.kiral@hku.edu.tr

0342 211 80 80 - 1103

Uluslar arası Öğrenci Koordinatörü- Öğr. Gör. Nurullah AKBULUT/ International Student Coordinator- Instructor  Nurullah AKBULUT nurullah.akbulut@hku.edu.tr  
 

 

2015-11-22