HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Bayram PEKÖZ

Bayram PEKÖZ

Yrd. Doç. Dr.

Akademik Geçmiş
Lisans : Gazi Üniversitesi
Yüksek Lisans : New South Wales Üniversitesi
Doktora : New South Wales Üniversitesi
Telefonu :
Odası :
E-Posta : bayram.pekoz@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Bayram Peköz, Avustralya’da New South Wales Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra çeşitli üniversitelerde hazırlık okulu müdürlüğü ve İngilizce öğretmenliği bölüm başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Halen, Hasan Kalyoncu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

 

 

Araştırma Konuları

Öğretmen eğitimi, dil öğretim yöntemleri, dil eğitiminde program geliştirme ve materyal tasarımı, ölçme ve değerlendirme.

Akademik Özgeçmiş

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 2010

Yaşar, Geliz, The Effects of the Electronic Board on Language Learning, Girne Amerikan Üniversitesi, 2010

2 2009

Ridgway, Jane. The Effect of Peripheral Learning on Student  Vocabulary Learning in the Foundation English Department at GAU, Girne Amerikan Universitesi, 2009 

3 2008

Güllten, Evgin. Validity of YDS Examination as Compared to University Proficiency Exams, Girne Amerikan Universitesi, May 2008

4 2008

Özgüryay, Gülden. Students’ and Teachers’ Perceptions of the Use of Role Play as a Communicative Activity in EFL. Girne Amerikan Universitesi, 2008.

5 2007 Bahçe, Zeliha. The Impact of Peer Response/Review on Adult Learner’s Writing, Girne Amerikan Universitesi,  2007.

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2015
Peköz, B. N. (2015). Second language reading textbooks: Do they offer what they should offer? Language Forum, 41, (1-2), 194-206.
2 2008 Pekoz, B. (2008). Integrating grammar for communicative language teaching. The Internet TESL JournalXIV, No. 10.
3 2004

Peköz, B. (2004) Beyond questionnaires: An educational approach to language learning motivation. ITL Review of Applied Linguistics, 143, 89-108..

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

SıraTarihiİçerik
1 1993

Pekoe, B. (1993) Second generation Turkish youth's bilingual experience and Its effects on Individuals. In R. Akçelik (Ed.), Turkish youth in Australia (ss.121-137). Melborne, Australia:  ATFS  Publications

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

SıraTarihiİçerik
1 2015

Peköz, B. (2015) The effects of video viewing on teacher development. In Borg, Simon (Ed.) Professional development for English language teachers: Perspectives from higher education in Turkey. British Council: Londra..

2 2009

Pekoz, B., Low, R., & Jin, P.  (2009). Effects of task relevancy on second language production. In R. D. Koo, B. C. Choi & M. R. Lucas (Eds.). Education policy, reform and school innovations in the Asia-Pacific Region  (ss. 409-421). Hong-Kong: ACEI- HKM.

3 2008

Peköz, B. (2008). Task types and their classifications: How consistent? In Kunt, N., Shibliyev, J. & Erozan, F. (Eds.). ELT profession: challenges and prospects (ss. 288-297). Munich, Germany: Lincom Europa.          

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2006

Peköz, B. (2006).  Second language task research: Some limitations. GAU Journal of Social and Applied Sciences, (2)1, 39-46. 

7.6 Diğer yayınlar

SıraTarihiİçerik
1 2015 Pekoz, B. (2017). Alternative assessment. In E. Solak, (Ed.),  Testing for prospective language teachers.
2 2009

Peköz, B. (2009). Teaching language skills in ELT. Ankara: Anı Yayıncılık.

3 2006

Peköz, B. (2006). Avustralya’da Türkçe 5-6. Sydney: Community Languages Schools Program.

4 1996

Peköz, B. (1996) Bilingualism. Community Languages Schools, NSW, Avustralya

8. Projeler

SıraTarihiİçerik
1 2001

Pekoz, B. (2001). Designing Turkish language materials for the Australian context, Community Languages Schools Program, NSW, Australia.

2 2000

Pekoz, B. (2000). Syllabus design for the Australian context, Community Languages Schools Program, NSW, Australia.