Tanıtım | İngilizce Öğretmenliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

Tanıtım

Programın amacı, yabancı dil öğretimi alanında çağdaş bilgi ve becerilerle donanmış, İngilizce yeterlilikleri gelişmiş, teknolojiyi etkin kullanabilen, alanlararası bağlantıyı kurabilen, bilimsel, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine sahip, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, yetkin İngilizce öğretmenleri ve araştırmacılar yetiştirmektir.  İngiliz Dili Eğitimi alanında geliştirilen çağdaş ilke, yöntem ve teknikleri takip eden, değerlendirebilen, öğrenci gereksinimleri ışığında yaşama geçirebilen; bilgi kaynaklarına ulaşım yollarını bilen; mesleki ve sosyal olarak kendisini sürekli geliştiren; dil öğretimindeki sorunların çözümüne katkı sağlayabilecek, etkin iletişim becerilerine sahip donanımlı İngilizce öğretmenleri yetiştirmek bölümümüzün temel hedefleridir.

Lisans programında, İngilizcenin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretimi, eğitim bilimleri, dilbilim ve İngiliz Edebiyatı derslerinin yanı sıra, öğretmen adaylarının İngilizce yeterliliklerini arttırmaya yönelik dersler de bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, bu derslere ek olarak, bireysel ilgi alanlarına yönelik seçmeli dersler alarak, kültürel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlarlar. Bölüm derslerinde hem kuramsal hem de uygulamaya yönelik çalışmalar yaparlar. Programımızda araştırma projeleri önemli bir yer tutmaktadır. Son sınıfta, Öğretmenlik Uygulaması dersi çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda Bölümün düzenlediği staj programına katılarak, edinmiş oldukları bilgi ve becerileri sınıf ortamında uygularlar.